مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 95/06/08       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان