نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری، فن بازار کشور در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/06/06       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان