دیدار مهندس ترکان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

تاریخ :‌ 95/06/01       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان