آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره کتاب خوانی در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/05/23       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان