اختتامیه مسابقات بین المللی شطرنج جام ستارگان در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/05/02       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان