دیدار ترکان با آناتولی کارپف شطرنج باز روسی

تاریخ :‌ 95/04/19       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان