نشست نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی با دکتر ترکان

تاریخ :‌ 95/04/01       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان