بازدید دکتر محمود واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و شاهین مصطفی یف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان از منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 95/03/08       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان