بازدید اکبر ترکان از نمایشگاه مناطق آزاد در چابهار

تاریخ :‌ 95/02/30       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان