آغاز به کار کنفرانس آیورا در چابهار با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و اکبر ترکان مشاور رییس جمهور

تاریخ :‌ 95/02/30       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان