نشست رسانه ای مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 95/02/26       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان