ديدار مهندس تركان با وزير صنعت افغانستان در منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 95/02/19       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان