برگزاری اولین جلسه شورای گردشگری با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ‎

تاریخ :‌ 93/08/25       عکاس : حسین تهوّرینظرات بینندگان