اجلاس مشترک معاونان ، مدیران و دبیران شوراهای راهبردی فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور

تاریخ :‌ 95/01/23       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان