عملیات احداث پارک امام خمینی (ره) در منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 95/01/10       عکاس : حمید قاسمینظرات بینندگان