دیدار نوروزی دبیر شورایعالی با همکاران دبیرخانه

تاریخ :‌ 95/01/09       عکاس : حمید زارعی-ابراهیم مختارینظرات بینندگان