نشست خبری مدیر عامل منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 94/12/22       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان