حضور مهندس ترکان در دومین همایش مهندسی سازه در دانشگاه امیر کبیر

تاریخ :‌ 94/12/05       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان