نشست خبری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 94/12/17       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان