نشست خبری مدیر عامل منطقه آزاد ماکو در تهران

تاریخ :‌ 94/12/16       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان