دیدار مهندس ترکان با سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس

تاریخ :‌ 94/12/12       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان