اختتامیه همايش تبيين برنامه ششم توسعه و اولين برنامه اقتصاد مقاومتي ١٣٩٥-١٣٩٩ با حضور مهندس ترکان

تاریخ :‌ 94/12/05       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان