مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 94/12/02       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان