دیدار مهندس ترکان با مشاور نخست وزیر ژاپن

تاریخ :‌ 94/11/27       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان