مسابقات فوتبال 7 نفره هنرمندان جهان در منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 94/11/27       عکاس : اصغر بشارتینظرات بینندگان