افتتاحیه مسابقات شطرنج بین المللی جام خزر در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 94/11/24       عکاس : رامین مقدّمنظرات بینندگان