بازدید دبیر شورا از پروژه های منطقه آزاد انزلی2

تاریخ :‌ 94/11/24       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان