نشست مهندس ترکان با فعالان اقتصادی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 94/10/28       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان