امضاء تفاهم نامه همکاری منطقه آزاد انزلی با منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه

تاریخ :‌ 94/09/30       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان