نشست مشترک دبیرخانه شورا با مدیران مناطق ویژه اقتصادی کشور

تاریخ :‌ 94/08/26       عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان