نشست مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هیات اقتصادی آلمان

تاریخ :‌ 94/07/14       عکاس : -نظرات بینندگان