شبیه سازی واقعه عظیم غدیر خم در منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 94/07/12       عکاس : شهروز قربانزادهنظرات بینندگان