بازديد مهندس تركان به همراه وزير صنعت از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 94/06/22       عکاس : نظیر رهبرنظرات بینندگان