تودیع ومعارفه اعضای پیشین و جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 94/05/17       عکاس : اكبر صادقينظرات بینندگان