قطعه ای از تصویر هوایی مستند عشایر منطقه آزاد ماکو در ییلاق

تاریخ :‌ 94/05/05       عکاس : شمیل شیرعلیزادهنظرات بینندگان