راهپیمایی روز قدس‎ در قشم

تاریخ :‌ 94/04/20       عکاس : اصغر بشارتينظرات بینندگان