نشست مشترک هم اندیشی آژانس داران کشور عراق با فعالان صنعت گردشگری اروند‎

تاریخ :‌ 94/03/27       عکاس : هادي آبيارنظرات بینندگان