بازدید سفیر پاکستان از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 94/02/27       عکاس : اكبر صادقي



نظرات بینندگان