برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در قشم‎

تاریخ :‌ 94/02/13       عکاس : اصغر بشارتينظرات بینندگان