بازديد رئيس جمهور از منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 94/01/16       عکاس : .نظرات بینندگان