حضور رییس جمهوری در جمع صمیمی گروهی از مردم قشم و مسافران نوروزی

تاریخ :‌ 94/01/09       عکاس : president.irنظرات بینندگان