افتتاحيه نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته در كيش

تاریخ :‌ 93/12/06       عکاس : حسين تهوّرينظرات بینندگان