بازدید دبیر شورا از پروژه های باند جنوبی و ترمینال جدید فرودگاه کیش

تاریخ :‌ 99/10/16       عکاس : حسین تهوری

بازدید دبیر شورا از پروژه های باند جنوبی و ترمینال جدید فرودگاه کیش


بازدید دبیر شورا از پروژه های باند جنوبی و ترمینال جدید فرودگاه کیش

نظرات بینندگان