نشست شورای اطلاع رسانی و ارتباطات با مدیران روابط عمومی مناطق آزاد

تاریخ :‌ 99/10/09       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست شورای اطلاع رسانی و ارتباطات با مدیران روابط عمومی مناطق آزاد


نشست شورای اطلاع رسانی و ارتباطات با مدیران روابط عمومی مناطق آزاد

نظرات بینندگان