کارگروه تخصصی شورا با موضوعات اصلاح طرح محدوده منطقه ویژه لامرد،اصلاح محدوده منطقه ویژه قصر شیرین،طرح جامع منطقه ویژه دوغارون

تاریخ :‌ 99/09/25       عکاس : ابراهیم مختاری

کارگروه تخصصی شورا با موضوعات اصلاح طرح محدوده منطقه ویژه لامرد،اصلاح محدوده منطقه ویژه قصر شیرین،طرح جامع منطقه ویژه دوغارون


کارگروه تخصصی شورا با موضوعات اصلاح طرح محدوده منطقه ویژه لامرد،اصلاح محدوده منطقه ویژه قصر شیرین،طر

نظرات بینندگان