همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 99/08/28       عکاس : ابراهیم مختاری

همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلی


همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلی

نظرات بینندگان