مراسم رونمایی از سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق ویژه ایران

تاریخ :‌ 99/08/26       عکاس : ابراهیم مختاری

مراسم رونمایی از سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق ویژه ایران


مراسم رونمایی از سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق ویژه ایران

نظرات بینندگان