نشست هم اندیشی معاونین فرهنگی،گردشگری و صنایع خلاق سازمان های مناطق آزاد

تاریخ :‌ 99/07/14       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست هم اندیشی معاونین فرهنگی،گردشگری و صنایع خلاق سازمان های مناطق آزاد


نشست هم اندیشی معاونین فرهنگی،گردشگری و صنایع خلاق سازمان های مناطق آزاد

نظرات بینندگان