مراسم یادبود زنده یاد فرهاد احمدی معمار برجسته ایرانی

تاریخ :‌ 99/06/31       عکاس : ابراهیم مختاری

مراسم یادبود زنده یاد فرهاد احمدی معمار برجسته ایرانی


مراسم یادبود زنده یاد فرهاد احمدی معمار برجسته ایرانی

نظرات بینندگان