سفر وزیر راه و شهرسازی به منطقه آزاد ماکو

تاریخ :‌ 99/06/04       عکاس : مناطق آزاد

سفر وزیر راه و شهرسازی به منطقه آزاد ماکو


سفر وزیر راه و شهرسازی به منطقه آزاد ماکو

نظرات بینندگان